Despre

Întreprinderea Mixtă Organizaţia de Microfinanţare “MoldCredit” SRL

este constituită în scopul oferirii împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, asociaţii de economii şi împrumut, persoane fizice, în scopul stimulării activităţii de întreprinzător şi creşterii nivelului de trai

MoldCredit desfăşoară următoarele genuri de activitate:

  • Acordarea şi gestionarea împrumuturilor;
  • Activitate de agent bancassurance;
  • Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare;
  • Efectuarea investiţiilor, participaţiunilor;
  • Activităţi de consultare pentru afaceri şi management;
  • Leasing financiar.

MoldCredit este un partener de încredere pentru afacerile Dvs.

Pentru informatii, contactati la nr. de telefoane:0 22 500-242 , 0 22 548-835 sau pe adresa or. Chisinau, str.Ismail,33 of.701