Adunarea Generala Anuala a Asociatilor O.C.N. “MoldCredit” SRL 2019

In cadrul Adunarii Generale Anuale a Asociatilor (AGAA) a Organizatiei de Creditare Nebancara “MoldCredit” SRL din 19.04.2019 au fost examinate si aprobate chestiunile din Ordinea de zi:

1. Darea de seama anuala a Consiliului Societatii si aprobarea bilantului pentru anul financiar 2018;

2. Raportul anual al Presedintelui Societatii pentru anul financiar 2018;

3. Repartizarea beneficiului pentru anul financiar 2018 si formarea capitalului de rezerva al Societatii;

4. Dezvoltarea teritoriala a Societatii. Deschiderea reprezentantelor(oficii secundare) pe parcursul anului 2019;

5. Confirmarea organizatiei de audit si stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia pentru anul financiar 2019.

In acest context, Societatea a incheiat anul financiar 2018 cu Active totale in valoare de 53,24 de milioane de lei(+10,5%) in raport cu 2017; Portofoliul de credite nebancare(brut) – 43,23 milioane de lei(+12%) in raport cu 2017; Beneficiu peste 2 milioane de lei; Capitalul propriu in valoare de 18,95 milioane de lei; ROA – 4,73%; ROE – 11,04%.

AGAA a hotarat acordarea dividendelor pentru anul financiar 2018.

Totodata, AGAA a aprobat strategia si directiile prioritare de dezvoltare a Societatii pentru urmatorii ani.

Conducerea executiva a OCN “MoldCredit” SRL