Adunarea Generala Anuala a Asociatilor

Stimati vizitatori !

IM OM “MoldCredit” SRL anunta, ca pe data de 29.04.2016 a avut loc Adunarea Generala Anuala a Asociatilor in cadrul careia au fost examinate si aprobate toate chestiunile de pe ordinea de zi si anume:

1. Darea de seamă anuală a Consiliului Societăţii şi aprobarea bilanţului Societăţii pentru anul financiar 2015;

 

2. Raportul anual al Preşedintelui Societăţii pentru anul financiar 2015;

 

3. Repartizarea beneficiului pentru anul financiar 2015 şi formarea capitalului de rezervă al Societăţii;

 

4. Dezvoltarea extensiva (teritoriala) a Societatii. Deschiderea reprezentantei Societatii pe parcursul anului 2016;

 

5. Privind alegerea membrilor Consiliului Societatii pentru anii 2016-2017;

 

6. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia pentru anul financiar 2016;

 

7. Cu privire la modificarea Statutului Societatii.

        Modificarea Statutului Societatii tine de suplimentarea genurilor de activitate cu unul nou  -  activitate de bancassurance ce reprezinta:in baza mandatului acordat de catre asigurator, suntem in drept sa incheiem, in numele si din contul asiguratorului, contracte de asigurare cu tertii conform conditiilor stipulate in contractul de mandat!!!

Administratia IM OM “MoldCredit” SRL