Împrumuturi investiţionale

Împrumutul este destinat pentru necesităţile investiţionale ale persoanelor fizice, cum ar fi:
 • procurarea, construirea sau repararea locuinţei
 • procurarea automobilelor

 • Rată avantajoasă a dobânzii
  • Descriere
  • Documente
  Beneficiari eligibili: Persoane fizice
  Destinația împrumutului: Pentru procurarea, construirea sau repararea locuinţei, procurarea automobilelor, ş.a.
  Suma împrumutului: De la 30 000 lei până la 500 000 lei
  Termen maxim: 60 luni
  Rata dobânzii: Rată variabilă, calculată la soldul descrescător
  Rambursarea împrumutului: În tranşe egale, împreună cu dobânda
  Plata dobânzii: Lunar sau conform graficului individual
  Gaj*: 140% de la suma împrumutului
  Comision: 3% din suma împrumutului

  * după caz, contract de fidejusiune cu persoana terţă

  Documente privind solicitarea si utilizarea împrumutului 1. Cerere de împrumut (extrage modelul în .doc sau .pdf)
  2. Declaratia solicitantului (extrage modelul) sau alte documente ale solicitantului privind utilizarea împrumutului si necesitatea finantarii (spre exemplu Contract de intentie, contract de investitii, contract de procurare sau orice alt document ce ar justifica utilizarea împrumutului conform destinatiei
  3. Buletin de identitate (copie)
  4. Documente ce confirma sursele de venituri:
  • certificat de salariu, sau
  • declaratie de venit pentru ultimii 2 ani, sau
  • documente privind detinerea cotelor în afaceri înregistrate, sau
  • contract de dare în arenda a obiectelor aflate în proprietate
  Documente privind bunurile propuse în gaj 5. Documentele ce confirma dreptul de proprietate a solicitantului sau a persoanei terte asupra gajului şi alte documente aferente gajului, conform listei