Împrumuturi pentru consum

Împrumutul este destinat pentru necesităţi de consum curent ale persoanelor fizice, cum ar fi procurarea utilajului electronic, produselor casnice, călătorii peste hotare, taxe de studii etc.
Rată avantajoasă a dobînzii
  • Descriere
  • Documente
Beneficiari eligibili: Persoane fizice
Destinația împrumutului: Pentru consum curent
Suma împrumutului: De la 10 000 lei până la 100 000 lei
Termen maxim: 24 luni
Rata dobânzii: Rată variabilă, calculată la soldul împrumutului
Rambursarea împrumutului: În tranşe egale, împreună cu dobânda
Plata dobânzii: Lunar
Gaj: 130% din suma împrumutului
Comision: 2% din suma împrumutului
Documente privind solicitarea si utilizarea împrumutului 1. Cerere de împrumut (extrage modelul în .doc sau .pdf)
2. Declaratia solicitantului (extrage modelul) sau alte documente ale solicitantului privind utilizarea împrumutului si necesitatea finantarii (spre exemplu Contract de intentie, contract de investitii, contract de procurare sau orice alt document ce ar justifica utilizarea împrumutului conform destinatiei
3. Buletin de identitate (copie)
4. Documente ce confirma sursele de venituri:
  • certificat de salariu, sau
  • declaratie de venit pentru ultimii 2 ani, sau
  • documente privind detinerea cotelor în afaceri înregistrate, sau
  • contract de dare în arenda a obiectelor aflate în proprietate
Documente privind bunurile propuse în gaj 5. Documentele ce confirma dreptul de proprietate a solicitantului sau a persoanei terte asupra gajului şi alte documente aferente gajului, conform listei