Interesele clienţilor sunt o prioritate pentru MoldCredit

Mergând în întimpinarea intereselor clienţilor săi, în 2012 MoldCredit a adoptat Instrucţiunea privind Principiile de Protecţie a Clienţilor şi Codul de Guvernare Corporativă a ÎM OM „MoldCredit” SRL.

Ambele documente preiau cele mai bune practici internaţionale în domeniul microcreditării şi sunt elaborate în conformitate cu recomandările Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Republica Moldova.

În acest mod, MoldCredit implementează norme comune de conduită referitoare la tratamentul şi protecţia clienţilor săi în cadrul operaţiunilor de creditare.

Instrucţiunea privind Principiile de Protecţie a Clienţilor şi Codul de Guvernare Corporativă a ÎM OM „MoldCredit” SRL pot fi consultate în secţiuena “Reglementări interne“.