O.C.N. “MoldCredit” SRL – operator de date cu caracter personal!

In temeiul art.20 alin.(1) lit.b), art. art.23-25 din Legea privind protectia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011 si in baza Notificarilor OCN “MoldCredit” SRL, pe data de 08.04.2019 de catre Centrul National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal al RM am fost autorizati de operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Conducerea executiva a MoldCredit.