Strategia de dezvoltare a IM OM “MoldCredit” SRL pentru anii 2016-2017

La finele anului financiar 2015, Consiliul MoldCredit(in continuare Companie) a aprobat Strategia de dezvoltare a Companiei pentru anii financiari 2016-2017.

Aceasta Strategie de dezvoltare reprezinta o platforma importanta prin care Compania isi propune sa atinga urmatoarele obiective strategice, printre principalele fiind:

1. Mentinerea pozitiei de piata, cu tendinte clare de crestere moderata, prin valorificarea avantajelor competitive ale Companiei si a oportunitatilor pietei de microfinantare;

2. Asigurarea cresterii portofoliului de clienti, portofoliului de imprumuturi si a bazei de resurse atrase in limitele de crestere medie a sectorului de microfinantare din Republica Moldova;

3. Asigurarea rentabilitatii capitalului la nivel ce depaseste nivelul ratei inflatiei anuale din tara, inclusiv pe contul dezvoltarii diversificate a afacerii, optimizarii cheltuielilor operationale, sporirii eficientei subdiviziunilor teritoriale ale Companiei, dezvoltarii canalelor alternative de vanzari;

4. Dezvoltarea relatiilor cu organizatiile financiare locale si internationale in vederea atragerii de resurse financiare suplimentare;

5. Administrarea prudentiala a riscurilor si a procedurilor de control intern cu scopul protejarii profitabilitatii si eficientizarea procesului de recuperare a imprumuturilor neperformante;

6. Asigurarea cresterii productivitatii muncii, inclusiv prin selectarea personalului calificat, perfectionarea continua si motivarea salariatilor;

7. Dezvoltarea moderata a retelei de subdiviziuni teritoriale si promovarea produselor si imaginii Companiei, s.a.

Administratia IM OM “MoldCredit” SRL

Ianuarie 2016