Documente gaj – persoane juridice


I. Bunuri imobile finisate

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând suprafata si anul constructiei, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Dosar cadastral (pasaportul tehnic), eliberat de Organul Cadastral Teritorial (O.C.T.).
3. Extras din Registrul bunurilor imobile, eliberat de O.C.T.
4. Certificat cu privire la valoarea bunului imobil, eliberat de O.C.T. (la solicitarea suplimentara a Sectiei evaluare a gajului)
5. Decizia organului executiv local cu privire la privatizarea terenului aferent (daca a fost privatizat)
6. Documentul în baza caruia persoana juridica sau fizica a devenit proprietar (contract de vânzare-cumparare, contract de privatizare, contract de donatie etc)
7. Acordul Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat daca statul detine o cota în fondul statutar al întreprinderii
8. Avizul organului fiscal teritorial privind existenta sau lipsa restantelor la impozitul pe Bunuri imobile
9. Documente cu privire la terenul aferent:

- Titlu de autentificare a dreptului detinatorului de teren, înregistrat la O.C.T.
– Contractul de vânzare-cumparare a terenului aferent (Daca beneficiarul a platit mai putin de 100% – decizia Primariei, referitor la gajarea drepturilor de folosinta asupra terenurilor aferente)
– Contractul de arenda a terenului aferent, încheiat cu Primaria (daca depaseste 3 ani – sa fie înregistrat la O.C.T.) si decizia Primariei, referitor la gajarea drepturilor de folosinta asupra terenurilor aferente
– În cazul în care terenul aferent se afla în folosinta – decizia Primariei, referitor la gajarea drepturilor de folosinta asupra terenurilor aferente

Pentru apartamente
1. Acordul scris al tuturor membrilor familiei privind gajarea apartamentului (casei)
2. Certificat, eliberat de organul de tutela si curatela privind consimtamântul de a gaja locuinta unde au viza de resedinta sau locuiesc minori (Sectia de protectie a familiei si copilului, Pretura)
3. Cartea de imobil a locuintei privatizate, care trebuie sa se pastreze la societate
4. Documentul în baza caruia persoana juridica sau fizica a devenit proprietar (contract de vânzare-cumparare, contract de privatizare, contract de donatie etc.)
5. Extras din Registrul bunurilor imobile, eliberat de O.C.T.
6. Avizul organului fiscal teritorial privind existenta sau lipsa restantelor la impozitul pe Bunuri imobile
7. Dosarul cadastral (pasaportul tehnic), eliberat de catre O.C.T.

II. Bunuri imobile nefinisate

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând suprafata si anul constructiei, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea bunurilor imobile si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Extras din Registrul bunurilor imobile, eliberat de O.C.T.
4. Autorizatia de construire
5. Un complet de documente de proiect, aprobat de catre beneficiar
6. Documente referitor la terenul aferent:

- Titlu de autentificare a dreptului detinatorului de teren, înregistrat la O.C.T.
- Contractul de vânzare-cumparare a terenului aferent (Daca beneficiarul a platit mai putin de 100% – decizia Primariei, referitor la gajarea drepturilor de folosinta asupra terenurilor aferente)

7. Avizul organului fiscal teritorial privind existenta sau lipsa restantelor la impozitul pe Bunuri imobile

III. Bunuri mobile – mijloace de transport

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând unitatea de masura, marca, cantitatea si data fabricarii, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea mijloacelor de transport si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Certificat de înmatriculare, eliberat de catre MAI
4. Certificat, eliberat de catre Directia Principala Înregistrare a Transportului si Calificare a Conducatorilor Auto, referitor la lipsa interdictiei asupra mijloacelor de transport
5. Descifrare din bilant privind mijloacele de transport

IV. Bunuri mobile – tehnica agricola

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând unitatea de masura, marca, cantitatea si data fabricarii, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea tehnicii agricole si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Certificat de înmatriculare, eliberat de catre Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnica „Intehagro”
4. Documente, ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile (originale), propuse în calitate de gaj (factura fiscala, declaratia vamala, certificat de înmatriculare) si documente de plata
5. Confirmare de la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnica “Intehagro”, ca tehnica agricola nu se afla sub interdictie.
6. Contractul de arenda a încaperilor (în cazurile arendarii acestora de la alte organizarii)
7. Descifrare din bilant privind tehnica agricola

V. Bunuri mobile – utilajul tehnologic

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând modelul, unitatea de masura, cantitatea si data fabricarii, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Procesul-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea utilajului tehnologic si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Documente, ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile (originale), propuse în calitate de gaj (factura fiscala, declaratie vamala, etc.) si documente de plata
4. Documente de proprietate asupra încaperilor, unde este montat utilajul tehnologic sau contractul de arenda a încaperilor (în cazurile arendarii acestora de la alte organizarii)
5. Descifrare din bilant si pasaportul tehnic, referitor la utilajul tehnologic

VI. Bunuri mobile – preparate chimice, biologice

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând denumirea, unitatea de masura, cantitatea si data fabricarii, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea preparatelor chimice si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Autorizatia Departamentului sau Inspectoratului pentru protectia muncii al Ministerului Muncii, Protectiei Sociale al Familiei
4. Certificatul sanitar al depozitului pentru pastrarea pesticidelor, îngrasamintelor minerale, eliberat în modul stabilit
5. Contractul de arenda a depozitului (în cazurile arendarii acestuia de la alte organizatii)
6. Contractele de achizitionare si comercializare a pesticidelor, îngrasamintelor minerale, preparatelor biologice, chimice
7. Avizul pozitiv al Centrului de stat pentru Atestarea Produselor Chimice si Biologice de Protectie si Stimulare a Cresterii Plantelor
8. Avizul pozitiv al Statiei Republicane de protectie a Plantelor
9. Descifrare din bilant

VII. Bunuri mobile – productia agricola (grâu, orz, etc.)

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând denumirea, unitatea de masura, cantitatea, anul producerii, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea cerealelor si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Contractul de arenda a terenului agricol
4. Raportul statistic nr. 29-agr. (Productia obtinuta la culturile recoltate în anul precedent pe toata suprafata însamântata)
5. Raportul statistic nr. 4-agr. (Totalurile semanatului pentru recolta anului curent)
6. Raportul statistic nr. 7-agr. (Recoltarea roadei, semanatul culturilor de toamna si aratul de zable)
7. Raportul statistic nr. 21-agr. (Realizarea productiei agricole)
8. Contractul de arenda a depozitului (în cazurile arendarii acestuia de la alte organizarii)
9. Certificatul de calitate a cerealelor, eliberat de catre laboratorul Elevatorului

VIII. Bunuri mobile – tutun uscat

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând denumirea, unitatea de masura, cantitatea, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea tutunului uscat si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Autorizatia pentru exploatarea obiectelor de productie, eliberata de catre:

- statiunile sanitaro-epidemiologie teritoriale de stat
- organele antiincendiare teritoriale de stat
- inspectoratele pentru protectia muncii

4. Avizul privind existenta conditiilor ce asigura fabricarea produselor alimentare calitative, eliberat de catre Departamentul „Moldova-Standart”
5. Descifrare din bilant, referitor la tutun uscat
6. Contractul de arenda a depozitului (în cazurile arendarii acestuia de la alte organizarii)

IX. Bunuri mobile – bauturile alcoolice

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând denumirea, unitatea de masura, cantitatea, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea bauturi alcoolice si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Licenta, eliberata de Ministerul Agriculturii si Industriei Prelucratoare
4. Produsele importate sa corespunda normelor si standardelor de calitate din Republica Moldova si sa detina certificate de calitate, eliberate de exportator si de laboratoarele specializate din tara de origine, potrivit prevederilor legale
5. Productia alcoolica comercializata cu amânuntul pe teritoriul Republicii Moldova trebuie sa cuprinda informatii privind:

- licenta pentru dreptul de a comercializa productie alcoolica;
- denumirea productiei;
- tara de origine;
- certificatul de fabricare;
- data fabricarii si termenul de pastrare sau termenul final de vânzare

6. Contractul de arenda a depozitului (în cazurile arendarii acestuia de la alte organizarii)

X. Bunuri mobile – marfa (mijloacele circulante)

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând denumirea, modelul, unitatea de masura, cantitatea si data fabricarii, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea mijloacelor circulante si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Documente ce confirma dreptul de proprietate al debitorului gajist asupra bunurilor propuse în gaj (factura fiscala, declaratie vamala, etc.)
4. Documente ce confirma ca marfa propusa în gaj este achitata deplin furnizorilor
5. Contractul de arenda a depozitului (în cazurile arendarii acestuia de la alte organizatii)
6. Descifrare din bilant

XI. Bunuri mobile – vin

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând denumirea, tip, unitatea de masura, cantitatea si data fabricarii, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea vinului si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Certificatul de conformitate cu raportul de probe la fiecare tip de vin, eliberata de catre „Moldovavinstandart”
4. Contractul de arenda a depozitului (în cazurile arendarii acestuia de la alte organizatii)