Documente gaj – persoane fizice


I. Bunuri imobile finisate

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând suprafata si anul constructiei, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Dosar cadastral (pasaportul tehnic), eliberat de Organul Cadastral Teritorial (O.C.T.).
3. Extras din Registrul bunurilor imobile, eliberat de O.C.T.
4. Certificat cu privire la valoarea bunului imobil, eliberat de O.C.T. (la solicitarea suplimentara a Sectiei evaluare a gajului)
5. Decizia organului executiv local cu privire la privatizarea terenului aferent (daca a fost privatizat)
6. Documentul în baza caruia persoana juridica sau fizica a devenit proprietar (contract de vânzare-cumparare, contract de privatizare, contract de donatie etc)
7. Acordul Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat daca statul detine o cota în fondul statutar al întreprinderii
8. Avizul organului fiscal teritorial privind existenta sau lipsa restantelor la impozitul pe Bunuri imobile
9. Documente cu privire la terenul aferent:

- Titlu de autentificare a dreptului detinatorului de teren, înregistrat la O.C.T.
– Contractul de vânzare-cumparare a terenului aferent (Daca beneficiarul a platit mai putin de 100% – decizia Primariei, referitor la gajarea drepturilor de folosinta asupra terenurilor aferente)
– Contractul de arenda a terenului aferent, încheiat cu Primaria (daca depaseste 3 ani – sa fie înregistrat la O.C.T.) si decizia Primariei, referitor la gajarea drepturilor de folosinta asupra terenurilor aferente
– În cazul în care terenul aferent se afla în folosinta – decizia Primariei, referitor la gajarea drepturilor de folosinta asupra terenurilor aferente

Pentru apartamente
1. Acordul scris al tuturor membrilor familiei privind gajarea apartamentului (casei)
2. Certificat, eliberat de organul de tutela si curatela privind consimtamântul de a gaja locuinta unde au viza de resedinta sau locuiesc minori (Sectia de protectie a familiei si copilului, Pretura)
3. Cartea de imobil a locuintei privatizate, care trebuie sa se pastreze la societate
4. Documentul în baza caruia persoana juridica sau fizica a devenit proprietar (contract de vânzare-cumparare, contract de privatizare, contract de donatie etc.)
5. Extras din Registrul bunurilor imobile, eliberat de O.C.T.
6. Avizul organului fiscal teritorial privind existenta sau lipsa restantelor la impozitul pe Bunuri imobile
7. Dosarul cadastral (pasaportul tehnic), eliberat de catre O.C.T.

II. Bunuri imobile nefinisate

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând suprafata si anul constructiei, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea bunurilor imobile si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Extras din Registrul bunurilor imobile, eliberat de O.C.T.
4. Autorizatia de construire
5. Un complet de documente de proiect, aprobat de catre beneficiar
6. Documente referitor la terenul aferent:

- Titlu de autentificare a dreptului detinatorului de teren, înregistrat la O.C.T.
- Contractul de vânzare-cumparare a terenului aferent (Daca beneficiarul a platit mai putin de 100% – decizia Primariei, referitor la gajarea drepturilor de folosinta asupra terenurilor aferente)

7. Avizul organului fiscal teritorial privind existenta sau lipsa restantelor la impozitul pe Bunuri imobile

III. Bunuri mobile – mijloace de transport

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând unitatea de masura, marca, cantitatea si data fabricarii, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea mijloacelor de transport si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Certificat de înmatriculare, eliberat de catre MAI
4. Certificat, eliberat de catre Directia Principala Înregistrare a Transportului si Calificare a Conducatorilor Auto, referitor la lipsa interdictiei asupra mijloacelor de transport
5. Descifrare din bilant privind mijloacele de transport

IV. Bunuri mobile – tehnica agricola

1. Lista bunurilor propuse în gaj, indicând unitatea de masura, marca, cantitatea si data fabricarii, semnate de conducatorul si contabil-sef al întreprinderii
2. Proces-verbal al fondatorilor, referitor la gajarea tehnicii agricole si persoana autorizata sa semneze contractul de gaj
3. Certificat de înmatriculare, eliberat de catre Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnica „Intehagro”
4. Documente, ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile (originale), propuse în calitate de gaj (factura fiscala, declaratia vamala, certificat de înmatriculare) si documente de plata
5. Confirmare de la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnica “Intehagro”, ca tehnica agricola nu se afla sub interdictie.
6. Contractul de arenda a încaperilor (în cazurile arendarii acestora de la alte organizarii)
7. Descifrare din bilant privind tehnica agricola